What we do?

บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

Business Design
Development

ออกแบบและ
พัฒนาธุรกิจต้นแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
หรือต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ เราสามารถนำมาพัฒนาให้คุณ ด้วยกระบวนการ

Franchise Business
Development

ระบบธุรกิจแฟรนไชส์
และการขายแฟรนไชส์

มีธุรกิจอยู่แล้ว อยากขยายต่อสู่ระบบแฟรนไชส์ หรือ ระบบสาขา ไม่ใช่เรื่องยากหากมีประสบการณ์

International Franchise
Development

ระบบธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ

สร้างระบบแฟรนไชส์ในประเทศ หากอยากขยายสู่ต่างประเทศ ระบบแบบเดิมไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมเมื่อขยายสู่ต่างประเทศ

Training
Course

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเฉพาะทางในหัวข้อการอบรม และหลักสูตรบรรยายเฉพาะธุรกิจ

BCC คือ Coach and Consultants

" BCC สร้างมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจและสร้างรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่ได้เปรียบ
ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจจริง "

what bcc

หลักการของ BCC
(BCC Procedures)

สร้างเครือข่ายธุรกิจด้านค้าปลีกแฟรนไชส์พัฒนามืออาชีพด้าน การบริหารจัดการ    ทั้งผู้ประกอบการและทีมงานสู่ระบบการบริหาร จัดการธุรกิจรูปแบบที่ทันสมัยต่างๆ

เราเป็นทั้ง โค้ช และ ที่ปรึกษา ในการพัฒนาและขยายธุรกิจ
เราเป็นผู้นำในการจัดสัมมนาฝึกอบรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบเชิงการปฏิบัติและด้านวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจ

Business Coach and Consulting
ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจของคุณ

Our Team Leader

Dr.Peerapong Kitiveshphokhawat

" THINK RIGHT DO RIGHT
ความสำเร็จของท่าน...
ความเชี่ยวชาญของเรา "

Business Coach เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ และทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งธุรกิจแฟรนไชส์,ธุรกิจค้าปลีก,การตลาด,การบริหารจัดการ,การปฏิบัติการ และการฝึกอบรม

Our-team-img

Let the numbers speak!

จำนวนธุรกิจที่เราได้ร่วมพัฒนามา

food
FOOD & BEVERAGE
PROJECTS
service
Service
PROJECTS
education
Education
PROJECTS
retail
Retail
PROJECTS

Courses

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการธุรกิจ

Explore the Solutions

ธุรกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขก็ต้องแตกต่าง

แต่อยู่บนแผนการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน ด้วยกระบวนการดังนี้

  • Strategy  การวางกลยุทธ์
  • Legal Agreement  การร่างข้อตกลงทางกฎหมาย
  • Operation  การจัดการระบบปฏิบัติการและสร้างคู่มือ
  • Marketing  การวางแผนการตลาด
  • Training  การอบรม

Our Team

ทีมที่ปรึกษาของเราทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาธุรกิจมาแล้ว

gFxY0S4w

Founder

ผู้ก่อตั้ง

Business Coach and Consulting

ได้รองรับการเป็น Certified Franchise Executive (CFE) จากสหรัฐอเมริกา

daDZ0-Hg

Principal Consultant

ประธานที่ปรึกษา

Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายระบบปฏิบัติการ
และการพัฒนาคู่มือประกอบธุรกิจ

-Law7ojA

Franchise Strategic Consultant

กรรมการผู้จัดการ

Business Coach and Consulting

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์

Insights

บทความของเราเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ และการมองภาพธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  “จะขายแฟรนไชส์ ต้องตั้งราคา ออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์อย่างไร?” โดย อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์ ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ...
In-House Training อบรมความรู้ธุรกิจ   ครบทุกหลักสูตรอบรมบุคลากร ปูพื้นฐานทั้งทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะทาง พร้อมกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่นำไปสู่การเป็นผู้นำ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้   หลักสูตรสำหรับอบรมบุคคลากรภายในองค์กร ทั้งสกิลพื้นฐาน หรือเฉพาะทาง...
Visual Merchandise หรือการนำเสนอหน้าร้านให้น่าสนใจ ผ่านทางดีไซน์ สีสัน และองค์ประกอบอื่น ๆ ให้ดึงดูดใจลูกค้า ซึ่งองค์ประกอบมีดังนี้    ⭐Fixtures: ชั้นวางของต่าง ๆ ในร้าน ควรเลือกให้เข้ากับสินค้าของร้าน...
เมื่อธุรกิจมีหน้าร้าน การออกแบบร้านถือเป็นปัจจัยหลัก ที่จะดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเกิดความสนใจ การออกแบบร้านจึงต้องมีกลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ดังนี้…   🚩 สร้าง Brand Loyalty  การออกแบบร้านจะต้องสร้างให้เกิด Brand Loyalty สำคัญต่อธุรกิจมาก...
เมื่อธุรกิจดำเนินการไปได้ดี การมีผู้ติดต่อมาขอซื้อแฟรนไชส์มักเป็นเรื่องปกติ . . ​.ถ้าเราเป็นเพียงแค่นักธุรกิจตัวเล็ก ๆ อาจจะตื่นเต้นกับเหตุการณ์แบบนี้ได้ บางคนอาจจะทำตัวไม่ถูกไม่ต้องต้องเริ่มอย่างไร ไม่ต้องกังวลไปค่ะ วันนี้เราได้เรียบเรียงข้อควรทำเมื่อมีผู้สนใจขอซื้อแฟรนไชส์ ควรทำดังนี้ . . . ศึกษาเรื่องระบบแฟรนไชส์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์อย่างละเอียด...
กลับมาแล้ว! อีกหนึ่งตัวช่วย ที่ผู้ประกอบการสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง หนังสือ Franchise Cloning Business แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจ เขียนโดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้ได้รับ Certified Franchise Executive...
ก่อนขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องเข้าใจ 3 Checklist นี้  1. การสร้างยอดขายและกำไร เพราะการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญ นั่นทำให้การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งยอดขายและกำไรที่เพียงพอต่อการลงทุนให้กับธุรกิจ เช่น การทำการตลาด สร้างทีมงาน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสร้างสาขาต้นแบบ...
ก่อนจะมีการขยายตัวของธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ควรทำ คือการนำโมเดล หรือตัวอย่างธุรกิจนั้นๆ ทดลองสร้าง เพื่อตรวจสอบดูว่า ตรงกับความต้องการผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี้ เรียกว่า Prototype Development นั่นเองค่ะ Prototype Development คือการสร้าง...
Swensen’s หนึ่งในร้านไอศกรีมยอดฮิต ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาขาแรกในไทย ปี พ.ศ. 2529 ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว และมีพนักงานเพียงแค่ 14 คน   ซึ่งในโพสต์นี้นั้น จะขอเล่าถึงจุดเริ่มต้น และการขยายสาขาจนก้าวสู่ความสำเร็จ...
ในปัจจุบัน มีธุรกิจแฟรนไชส์ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งหลายๆ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องศึกษา และให้ความสำคัญในหลายๆ ปัจจัย และนำมาปรับใช้กับแฟรนไชส์ของตนให้เหมาะสม โดยองค์ประกอบสำคัญ ในการทำแฟรนไชส์นั้น ได้แก่  ...

Request
a call back

Fill the form: