สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

Pool Pro&Lab

22
Nov

logo

“Pool Pro&Lab” เป็นศูนย์บริการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสระว่ายนํ้า ,ดูแลปรับสภาพนํ้าครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย  ด้วยประสบการณ์ ในแวดวงมากกว่า 20 ปี  ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงในการดูแลสระว่ายน้ำ ด้วยการยกระดับมาตรฐานการดูแลสระว่ายน้ำที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว

Pool Pro&Labเป็นแล็บทดสอบดูแลคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้ามาตรฐานสูงสุด  ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือ และนวัตกรรมการตรวจคุณภาพนํ้า โดยการนำนํ้ามาตรวจเช็คโดยผ่านเครื่อง Smart Water Scanning และพิมพ์รายงานคุณภาพนํ้า รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ปรับคุณภาพนํ้า ประมาณที่ต้องใช้ และอื่น ๆ เพื่อให้นํ้าในสระว่ายน้ำของคุณ มีคุณภาพที่ดีที่สุด          ซึ่งในปัจจุบันพัฒนาเป็นรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมสร้างความสำเร็จที่คุ้มค่าให้กับผู้ลงทุน

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *