สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

PD HOUSE

11
Nov

pd

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ก่อตั้งในนาม หจก. ปทุมดีไซด์และการก่อสร้าง เมื่อปี 2533โดย นายสิทธิพร สุวรรณสุต และนายสมศักดิ์ สุขวารี ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยและอาคารทั่วไป ต่อมาเปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนใหม่เป็น บริษัท ปทุมดีไซน์ดีเวลอป จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2535 ดำเนินธุรกิจบริการ “รับสร้างบ้าน” ตามความถนัดและเชี่ยวชาญเฉพาะ เท่านั้น และให้ความสำคัญกับการสร้าง “ตราสินค้า” และ “พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันธุรกิจรับสร้างบ้านให้ขยายตลาดออกไปยังต่างจังหวัด

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *