สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

knowledge

Knowledge01

Franchise

ในการทำธุรกิจใดๆก็ตามนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการหนีไม่พ้นเลย นั่นคือ การเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุน เรื่องการตลาด เรื่องระบบพัฒนาบุคลากร แต่เมื่อจับระบบของธุรกิจเข้ามาใส่ในกระบวนการของการเป็นธุรกิจในรูปแบบ “แฟรนไชส์” นั้น การทำธุรกิจก็จะปลอดภัยขึ้น เสมือนว่ามีเพื่อนร่วมทาง (ทางธุรกิจ) ร่วมคิดไปกับเราด้วย

Knowledge02

SMEs

เอสเอ็มอี เป็นคำพูดที่ใช้กันมากในยุคสมัยของสังคมโลกที่ได้ผ่านวิกฤติของระบบเศรษฐกิจที่เคยเน้นแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ ทำให้สังคมขาดความสมดุลเมื่อธุรกิจรายเล็กรายกลางอยู่ได้ยากหรือไม่เข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจอ่อนไหวไปกับเงื่อนไขทางการค้า การเมืองมากไป ทำให้วงจรการค้าอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ การหันกลับมามองระบบธุรกิจที่มีทั้งรายใหญ่รายย่อยอยู่ร่วมกันได้นั้นทำให้สังคมธุรกิจเข้มแข็งกว่า และแนวคิดแบบนี้ทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นต่างก็หาทางทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมอย่างมั่นคงกว่า มองอีกแง่นั้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจขนาดเล็กนั้นเป็นวิถีชีวิต

Knowledge03

Retail

ช่วงนี้ข่าวคราวค้าปลีกดูอึมครึมอยู่นะครับ การค้าตอนนี้คงต้องหาทางช่วยตัวเอง ปรับตัวให้ได้มากที่สุด สร้างความแตกต่างหาความเป็นตัวของตัวเอง และที่สำคัญต้องสร้างให้ทีมงานเข้าใจและสามารถสร้างทักษะที่ถูกต้องของตนเองให้ดีที่สุด
ทักษะต่อไปนี้ที่จัดเป็นทักษะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก นั่นคือ การส่งเสริมและการขายสินค้าในหน้าร้าน สามารถวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของการทำงานในจุดบริการหน้าร้าน

ดังนั้นการฝึกทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ดีเป็นสิ่งจำเป็น ในขณะฝึกงานในพื้นที่จะต้องมีระบบการฝึกฝนที่มีผู้คอยหมั่นสังเกต และมีการทดลองปฏิบัติจริงตามกระบวนการ จึงจะสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ทำงาน

Knowledge04

Marketing

ตามธรรมดาแล้ว การนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้านั้นดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายตามความคิดของนักขาย ก็แค่นำ   สินค้ามาโชว์ แล้วก็บอกราคา ถ้าลูกค้ารับได้และยอมซื้อ การขายก็ปิดลงโดยง่าย แต่ถ้ามีการต่อรองราคาบ้าง ก็อาจจะมีการลดราคา หรือแถมโปรโมชั่นให้บ้าง การชายก็จะปิดลงได้อีกเหมือนกัน แต่ต้องยอมรับว่า ยังไง ๆ ก็ต้องมีการต่อรองกันบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมหวัง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายหรือฝ่ายซื้อ แต่จริง ๆ นั้น การขายถือเป็นศาสตร์แห่งศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่ง เพราะจะต้องเริ่มกระบวนการคิด วางแผน เตรียมพร้อม หาข้อมูล วิเคราะห์ ฝึกปรือ ทดสอบหรือทำจริง เก็บผล ติดตาม ประเมิน แล้วนำกลับมาเริ่มกระบวนการคิด จนมาประเมิน วนไปเรื่อย จนกว่าจะมั่นใจว่า เริ่มการขายให้กับลูกค้าเป้าหมายได้แล้ว ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือ มันเป็นกระบวนการเพื่อความสำเร็จอย่างละเอียดอ่อนที่สุด