สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

HOKKAIDO MILK

11
Nov

HokkaidoFea.jpg

ฮอกไกโด มิลค์ ชื่อแบรนด์มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ในตัว รูปแบบของร้าน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์จะสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ และคงความอร่อยแบบเดียวกับที่ฮอกไกโด ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 40 สาขา ซึ่งใช้ระบบแฟรนไชสส์ในการขยายสาขา และเตรียมขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ

ที่ปรึกษาช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบ Brand Concept, Business Concept, Logo, Slogan, Tag Line และ Shop Concept รวมถึงการปรับ Product Mix และ Marketing Mix โดยรวม พร้อมทั้งวิธีการบริหารจัดการ แบบ Chain Store ทำให้สามารถยกระดับแบรนด์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้คำแนะนำในการพัฒนาโรงงานผลิตสินค้า และการหาพันธมิตรทางการค้าใหม่ ๆ รวมถึงแนวคิดการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสู่แฟรนไชส์มาตรฐานสากล ขณะนี้ที่ปรึกษากำลังพัฒนาระบบแฟรนไชส์ ฮอกไกโด มิลค์ เพื่อขยายในต่างประเทศ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *