สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

GIFFARINE

11
Nov

giffarine

มีนาคม 2539 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยมผ่านบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้…

* มียอดธุรกิจในปีแรก 360  ล้านบาท  จนปี 2553 มียอดธุรกิจสูงถึงกว่า 4,912  ล้านบาทซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนติดอันดับ Top 5 ของบริษัทเครือข่ายในประเทศไทย และเป็นบริษัทคนไทยหนึ่งเดียวในโลก ที่ติดอันดับที่ 73 ใน Top 100 ของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)

* มีสมาชิกนักธุรกิจและผู้บริโภครวมกันกว่า 5 ล้าน 8 แสนรหัส โดยมีระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย ไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพตลอดชีพ และไม่มีการตัดใครออกจากเครือข่ายที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัท

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *