สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

อ.พัฒนพล บรรทัดจันทร์

Our Consultants

อ.พัฒนพล
บรรทัดจันทร์
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
industry experience
 • วิทยากรค่ายยุวหมอดิน กรมพัฒนาที่ดินค่ายยุวหมอดิน หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
 • วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือเเละยุวกาชาด
 • วิทยากร ค่ายเลิกบุหรี่ โรงเรียนศรีอยุธยา, อบรมภาวะผู้นำโรงเรียนศรีอยุธยา
 • วิทยากร อบรม Team Building เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนศรีอยุธยา
 • วิทยากร อบรมภาวะผู้นำ โรงเรียนสรุศักดิ์มนตรี, เจ้าหน้าที่อบรมสัมมนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิทยากรงานอบรม Team Building กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จํากัด, บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด, บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เท็ดดี้ เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท เอไอเอ จำกัด, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท วีอาร์ เรครีเอเตอร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยวิทยากรงานอบรมนักขาย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้ช่วยวิทยากร งานอบรมพนักงาน ศูนย์การค้าห้างมาบุญครอง (MBK), บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท โอเค เมคเกอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้ช่วยวิทยากรและไกด์พิเศษ บริษัท โกลเด้นเชนดีเวลล้อปเม้นต์แอนด์เอ็กซ์พลอเลอร์ จำกัด
 • พิธีกรงาน Event สวนน้ำ The mall
summary of experiences
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากิจกรรม : บริษัท วังดุม เมาท์เทนแคมป์ จำกัด ดูแลงานด้าน Operation และวิทยากร Team Building
 • วิทยากรด้านกิจกรรมค่ายพลังงานทดแทนของวังดุม ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 150 โรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - 2555
 • วิทยากรอบรม Team Building บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม Team Building ธกส.นครชัยศรี, บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • วิทยากรฝึกอบรม บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน), บริษัท บีบีทีวีมีเดีย จำกัด
 • วิทยากรฝึกอบรม สมาคมวิศวกรสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
education
 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะพลศึกษา วิชาเอกนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ