สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

อ.พริษฐ์ อนุกูลธนาการ

Our Consultants

อ.พริษฐ์
อนุกูลธนาการ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอี
industry experience
 • Asst. Deputy Managing Director : KVN Import Export (1991) Co., Ltd. (Aroma Group of Company) . The biggest roasted and grounded coffee business in Thailand
 • Marketing Director : PFP Trading Co, Ltd. (Pacific Fish Processing)
 • Category Manager (Food Services) : Conoco (Thailand) Limited (JET/Jiffy)
 • Merchandising Manager : Conoco (Thailand) Limited (JET/Jiffy)
 • Merchandising Advisor : Mobil Oil (Thailand) Limited
 • Local Store Marketing Dept. Manager : CP Seven Eleven Public Company
 • AIM Project Manager : CP Seven Eleven Public Company
awards
 • ได้รับรางวัล “The best Trainer Award - Individual”, Quarter 3, 1997 from CP.Seven-Eleven
 • ได้รางวัล “The best QC. And Checklist Award of the Year - Team” Quarter 2, 1996 from CP.Seven-Eleven
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น TK. (Tanpin Kanri) trainer of CP.Seven-Eleven
 • ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC
 • ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร SWU (MBA)
Certifications and Qualifications
 • Franchise Business Development Professional Program
 • Advance Retails Management
 • Brand Management (Brandages)
 • Leadership Conoco (Thailand)
 • Category Management Training - Asia Business Forum
 • 7 Habits for High Effectively Peoples - APM Bangkok
 • Retail power Marketing - Malaysia
 • AIM(Accelerated Inventory Management) - Japan
 • Train the trainer - CP.Seven - Eleven
 • QC. Circle - Thai-Japan Organization
 • Basic to operate C- Store for staff - Store manager training - Area manager training
summary of experiences
 • ดำเนินการจัดตั้งองค์กรฝึกอบรมโดยความร่วมกับ Espresso Italiano International Training course ใน กทม. และจัดทำแผนงานความร่วมมือสร้างสถาบันฝึกอบรมกาแฟร่วมกับ Espresso Italianoand ที่อิตาลีเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็น Asian Hub ในปี 2018
 • สามารถประมูลเพื่อเป็นคู่ค้าและพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟอินทนิลและอินทนิลการ์เด้น เพื่อการขยายเป็นระบบแฟรนไชส์
 • สามารถสร้างพัฒนาและสร้างระบบการจัดจำหน่ายใหม่ให้กับAroma Group ในรูปแบบ Exclusive Dealer ชื่อ Aroma Shop 35 สาขาภายในระยะเวลา 2 ปี
 • สามารถขยายและพัฒนาสาขาของกาแฟชาวดอยได้ตามเป้าหมายกว่า 350 สาขาทั่วประเทศ
 • เป็นคู่ค้าและร่วมพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟอเมซอน ให้กับ ปตท. ตั้งแต่สาขาแรกจนมีสาขาถึงกว่า 2,000สาขาในระยะเวลา 9 ปี
 • ประสานงานกับ Tops Supermarket ในการเป็นหน่วยงานกระจายสินค้าให้กับ Jiffy Shop
 • พัฒนารูปแบบ QSR ( Quick Serve Restaurant) กับแบรนด์ใหญ่ๆ อย่าง Mc Donald, KFC, Black Canyon ,S&P , DQ ในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นรูปแบบ Community Mall แห่งแรกในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทย
 • พัฒนาร้าน Jiffy Kitchen ร้านอาหารและร้านกาแฟที่เป็นแบรนด์ของ JET ครั้งแรกในประเทศไทยInitiate and Coordinate with the famous QSRs (MC.Donald, KFC , DQ ,Black Canyon, S&P) to be a business partner and open in JET/Jiffy
 • ดำเนินการประสานงานเปิดสาขา บ้านไร่กาแฟในสถานีบริการน้ำมัน JET จนครบ 80 สาขา
education
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ทุนการศึกษา)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด (หลักสูตรผู้บริหาร) (ทุนการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ