สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

ข่าวสาร

25
Nov

ดร.พีระพงษ์ ร่วมอบรมหลักสูตร SEP-S รุ่นที่ 3

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้ประสบความสำเร็จ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สุดยอดผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 3 ในวันที่ 16 กันยายน 2558

25
Nov

อาจารย์พี ร่วมเปิดงาน K SME Franchise Expo 2015

วันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดงาน เปิดตัว K SME FRANCHISE EXPO 2015 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ศาลายา โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้ร่วมเสวนาพิเศษ ภายใต้ หัวข้อ “แฟรนไชส์ ธุรกิจฝ่าวิกฤต”

25
Nov

ข่าว Exculsive Dinner

ในการรวมกลุ่มครั้งนี้ ถือว่าเป็น การรวมพลครั้งสำคัญของเหล่า Franchisor ที่ประสบความสำเร็จไว้มากที่สุด เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ กับโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2558

25
Nov

โครงการต้นกล้า ภาคอิสาน

ปิดโครงการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ โครงการต้นกล้า ทู โกล 2558 โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยครั้งนี้ ปิดโครงการกันที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดพิธีปิดโครงการในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

24
Nov

โครงการต้นกล้า ภาคเหนือ

โอกาสทางการค้า การลงุทน และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสสร้างเครือข่าย หรือเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มเครือข่ายจากต่างประเทศ

24
Nov

ข่าวปิดงานต้นกล้าภาคตะวันออก

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จ กับโครงการ ต้นกล้า ทู โกล 2558 ภาคตะวันออก จันทบุรี ที่จัดงานของโครงการะยะที่ 4 พร้อมพิธีปิดโครงการ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยในงานนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการขายและยังได้พบกับ Buyer จากทั้งในและต่างประเทศ

24
Nov

การอบรมฯ 190858

ภาพสัมมนา การพัฒนาธุรกิจให้เป็นเฟรนไชส์ (Franchise Business Development) ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท Business Coach and Consulting จำกัด โดยมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหลากหลายสาขา

24
Nov

ให้สัมภาษณ์นิตยสาร

ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ CFE ให้สัมภาษณ์กับ นิตยสารอุตสาหกรรมสาร ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 5 สิงคม 2558 ที่ผ่านมาเรื่องการทำธุรกิจที่ปรึกษา โดยอาหารให้ข้อมูลเกี่ยวการ การเกิดขึ้นของบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย

24
Nov

ต้นกล้า ทู โกล 2015 เชียงใหม่

“โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี 2558 โครงการต้นกล้า ทู โกล จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

24
Nov

ต้นกล้า ทู โกล 2015 จันทบุรี

ครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี 2558 โครงการต้นกล้า ทู โกล จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ไทย

Page 2 of 5