สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

BAICHAK MART

11
Nov

baijak

ร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นร้านสะดวกซื้อต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการปรับปรุงรูปแบบร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่เดิม ให้เป็นร้านรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เดียวกัน และมีระบบการบริหารจัดการสินค้า รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเตรียมการในการขยายธุรกิจมินิมาร์ทในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาช่วยพัฒนาธุรกิจต้นแบบใบจากมาร์ท โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ Brand Concept & Story, Business Concept, Brand Identity, Logo, Slogan, Tag Line, Shop Concept การออกแบบภายในและภายนอกร้าน รวมถึงการปรับ Merchandise Assortment และ Marketing Mix เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วทำให้ยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากการใช้งบประมาณจำกัด ในการปรับปรุงร้านสาขาต้นแบบในช่วงแรก ตามแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *