สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

Archives -

3
Jul

ความสำคัญของคู่มือปฏิบัติงานแฟรนไชส์

คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ดังนี้  คู่มือปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบงานทั้งหมด (The blueprint of the system ) ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของธุรกิจ ที่แฟรนไชส์ซีใช้ปฏิบัติตาม คู่มือปฏิบัติงาน ระบบแฟรนไชส์ จะช่วยให้แฟรนไชส์ซีในการ เปิดธุรกิจใหม่ สร้างระบบการทำงานประจำวัน และทำให้ธุรกิจเติบโตได้ (open, run, and grow the business) เครื่องมือช่วยในการขาย (Sales Tool) – ใช้คู่มือมาตรฐาน เป็นเครื่องมือช่วยประกอบการขายธุรกิจแฟรนไชส์ได้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจ (Improve Competitiveness) เครื่องมือในการฝึกอบรม (Training Tool) – ใช้คู่มือฯ เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมแฟรนไชส์ซี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของคน (Improve Productivity & Improve Employee Skills) เมื่อลูกจ้างมีทักษะเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลต่อยอดขาย และกำไรของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นด้วย ช่วยลดข้อผิดพลาดทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ (Eliminate Process Flows) …

26
Jun

3 เงื่อนไขพัฒนาธุรกิจ ให้เป็นแฟรนไชส์

       ท่านต้องมองก่อนว่า “ธุรกิจของท่านเป็น Process หรือไม่” มีกระบวนการของการให้บริการเป็นหลัก แล้วถ้าท่านขยายสาขา ท่านจะต้องยกทั้งกระบวนการนี้ไปให้ผู้อื่นเรียนรู้ และทำแบบเดียวกับที่ท่านทำหรือไม่        1. Process Business        ถ้าท่านมีลักษณะอย่างนี้ คือข้อสำคัญอย่างแรกในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ มันไม่มีวิธีการอื่น ธุรกิจอย่าง S&P มีรูปแบบของ service อยู่ในตัว เขาเลือกที่จะขยายด้วยสาขาของตัวเอง ไม่ได้เลือกด้วยระบบแฟรนไชส์ แต่ธุรกิจบางแห่ง มีเงินทุนค่อนข้างน้อย จะขยายสาขาด้วยตัวเอง นับเป็นร้อยสาขา และในแต่ละสาขาลงทุนมากกว่า 10 ล้าน วิธีการคิดอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นการลงทุนหรือสร้างระบบแฟรนไชส์เข้ามาแทน ความง่ายต่อการขยายสาขาจะเกิดขึ้นทันที        2. Systematic Business        สิ่งที่ 2 ที่เป็น Factor สำคัญของตัวธุรกิจก็คือ Systematic Business ธุรกิจที่จะพัฒนาแฟรนไชส์ มักจะใช้ทีมทำงานในธุรกิจ ไม่ใช่ใช้แค่คนคนเดียวในการจัดการ เป็นการเปรียบเทียบกับ Systematic business กับ …

19
Jun

ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างจากธุรกิจไขอาชีพอย่างไร ??

                ธุรกิจทุกรูปแบบต่างมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และการนำมาปรับใช้ก็ต้องกำหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย และเข้าใจถึงกระบวนการที่ชัดเจน ระบบธุรกิจแต่เดิมนั้นล้วนเป็นสิ่งดี เพียงแต่คนที่ตัดสินใจนำมาใช้ต่างหาก ที่ยังมีจุดประสงค์ที่ดีหรือไม่ และมากเพียงพอหรือเปล่า กระบวนการพัฒนาธุรกิจนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ ความต้องการของตลาดใช้พื้นฐานการค้าธรรมดาๆ เพียงแต่มีการสร้างระบบเข้ามาครอบเพื่อความถูกต้องที่นำเสนอให้ทั้งผู้บริโภค ผู้ค้า และผู้ร่วมค้าในวงจร                 ระบบแฟรนไชส์แม้จะมีมานานเป็นร้อยปีก็ตาม แต่ก็ยังพัฒนาภายหลังระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าส่ง การขยายสาขา การร่วมลงทุน หรือการสร้างตัวแทนจำหน่าย จนกระทั่งการพัฒนาระบบขายตรงต่างๆ ธุรกิจที่ใช้กระบวนการค้าที่กล่าวมานั้น ต้องกำหนดทิศทาง วางรูปแบบ กลยุทธ์ที่ใช้ รวมถึงศักยภาพขององค์กร ความเข้าใจ ความชำนาญ รวมถึงความรู้ลึกในงานที่กำลังพัฒนา เงื่อนไขต่างๆ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางให้กับธุรกิจไปด้วย แฟรนไชส์นั้นเป็นวิธีการที่ผสมผสานการสร้างวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาในการขยายช่องทางธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ต้องการบริหารการลงทุนด้านการขยายกิจการ มีความพร้อมในเรื่องของวิธีการ สินค้าที่ได้รับยอมรับ ระบบการบริหารจัดการพร้อม แต่อาจจะขาดทรัพยากร โดยเฉพาะเม็ดเงินที่ต้องใช้สำหรับสาขานับสิบนับร้อย ก็จะใช้ระบบแฟรนไชส์เข้ามาเป็นเครื่องมือ การขยายแฟรนไชส์ยังจะใช้การลงทุนของคนทำงานในสาขาเป็นแรงจูงใจ นำนักลงทุนที่เป็นทั้งคนทำและลงทุนเอง อาศัยศักยภาพของต้นแบบช่วยให้การจัดการ ง่าย สะดวก ในการตั้งต้น และการต่อเนื่องของงานบริหาร ก็ทำให้ธุรกิจมีโอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้น                 จุดประเด็นสำคัญของทุกระบบงานต้องตอบให้ได้ว่าทำเพื่ออะไร และอะไรเป็นผลตอบแทนในธุรกิจนั้นๆ ถ้าหากทำเพื่อสนองตอบความต้องการระยะสั้น อาศัยแฟรนไชส์เข้ามาเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาสภาพคล่อง สร้างตราสินค้า หรือธุรกิจไม่ดี ตลาดยังไม่ยอมรับ ลูกค้าไม่รู้จักแล้วคิดจะเอาแฟรนไชส์มาเป็นระบบนำร่องแก้ปัญหาให้ อย่างนั้นก็คิดผิดไปเสียแล้ว …

31
May

4 วันเต็ม หลักสูตรพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ Advanced Franchise Program เนื้อหาที่เข้าถึงการพัฒนาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์   อาจารย์พริษฐ์ อนุกูลธนาการ  และทีมงานที่ปรึกษา บิสิเนสโค้ช  ร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์  Advanced  Franchise Program  เพื่อเจาะลึกการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ที่สำคัญ ทั้ง 4 ด้าน 1. การวางกลยุทธ์ระบบแฟรนไชส์ 2. การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการและควบคุมสาขา 3. การพัฒนาสัญญาแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน 4. การพัฒนาการตลาดเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์     

31
May

Success Case

  “บ้านย่า สเต๊ก เฮาส์” จากความชอบในครอบครัวเกี่ยวกับการทำอาหารจนกระทั่งกลายเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมองไปถึงอนาคตกับการวางรากฐานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป การขยายสาขาโดยอาศัยการวางระบบแฟรนไชส์ คือ ทางเลือกสำคัญที่ผู้บริหารมองไว้ “คุณพันธิภา วงศ์ดี” กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านย่าเรสเตอรอง บอกเล่าถึงความล้มเหลวในก้าวแรกของธุรกิจร้านกาแฟเมื่อ 7 ปีก่อนว่า ด้วยการขาดความรู้และประสบการณ์อีกทั้งการแข่งขันที่ดุเดือด ทำให้กิจการต้องยุติลง การค้นหาความชอบและความถนัดในการทำอาหารประกอบกับประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้รับ ทำให้ครอบครัวพลิกสถานการณ์กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เป็นที่มาของ “บ้านย่าสเต็กเฮ้าส์” ร้านอาหารที่คิดค้นสูตรอาหารเองทั้งหมดทั้งในส่วนของสเต็กและเมนูอื่นๆ ที่เน้นความแตกต่างในเรื่องการผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกได้อย่างลงตัว และมาถึงก้าวสำคัญของการพัฒนาธุรกิจไปสู่ระบบแฟรนไชส์ที่วางเป้าหมายขยายความสำเร็จ 55 สาขาใน 5 ปี ส่งถึงมือผู้สนใจ แนวคิดและเรื่องราวการพัฒนาธุรกิจจะน่าสนใจมากน้อยเพียงใด ขอขอบคุณข้อมูลและบทสัมภาษณ์จาก “คุณพันธิภา วงศ์ดี” กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านย่าเรสเตอรอง จำกัด ภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/BaanyaThailand/ ติดต่อ “บ้านย่า สเต๊ก เฮาส์” 389 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครนครราชสีมา @BaanyaThailand โทร 080 166 3560 “ศูนย์กลางธุรกิจแฟรนไชส์ มาตรฐานระดับสากล” มองมุมใหม่ธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย …

Page 2 of 2