สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

Archives -

11
Nov

ภารกิจที่ผู้ประกอบการควรทำให้ชัดเจน

ในการวางแผนการเดินทาง จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรจะรู้ถึงจุดหมาย เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจ SMEs รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กก็คือ การบริหารกระแสเงินสดเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการเดินทางนั่นเอง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ชัดแจ้ง เพื่อเป็นเครื่องมือเบื้องต้นของการประกอบการ

11
Nov

บทบาท SMEs กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ถ้าจะว่าไปแล้ววันนี้ภาพรวมของธุรกิจของคนไทยก็ถือได้ว่ามีความเข็งแรงมากขึ้น ยิ่งถ้ามองย้อนเวลาภายหลังภาวะค่าเงินบาทผันผวนได้ผ่านไป พร้อมกับการพิสูจน์ความเข้มแข็งของนักธุรกิจรวมถึงวิธีการคิดที่ปรับตัวพร้อมการยืดหยุ่นกับสภาวะนั้นถือว่า ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งสามารถปรับตัวและหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างดี นอกจากนั้นเมื่อสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจพื้นฐานได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทำให้สภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมถือว่าค่อนข้างพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนวิกฤตการณ์ การได้รับบทเรียนที่ดีทำให้ระบบเศรษฐกิจของเรายืดหยุ่นพอสมควร

11
Nov

อนาคตของเอสเอ็มอีของไทย

เอสเอ็มอี เป็นคำพูดที่ใช้กันมากในยุคสมัยของสังคมโลกที่ได้ผ่านวิกฤติของระบบเศรษฐกิจที่เคยเน้นแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ ทำให้สังคมขาดความสมดุลเมื่อธุรกิจรายเล็กรายกลางอยู่ได้ยากหรือไม่เข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจอ่อนไหวไปกับเงื่อนไขทางการค้า การเมืองมากไป ทำให้วงจรการค้าอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ การหันกลับมามองระบบธุรกิจที่มีทั้งรายใหญ่รายย่อยอยู่ร่วมกันได้นั้นทำให้สังคมธุรกิจเข้มแข็งกว่า

11
Nov

นิยามแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ นั้นโดยทั่วไปจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการคือ ประการแรกต้องมีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ โดยที่ระบบธุรกิจจะมีการทำงานที่เป็นกลุ่ม มาตรฐานเดียวกัน วิธีการบริการ หรือสินค้าจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่เฉพาะที่คิดค้นขึ้น ประการต่อมาคือ ธุรกิจจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสอนงานและช่วยเหลือในการดำเนินงาน การใช้เครื่องหมายการค้าและวิธีนำเสนอสินค้าต่างเป็นแบบเดียวกัน ประการสุดท้าย การที่ธุรกิจทั้งระบบจะดำเนินไปได้ด้วยดี ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลพัฒนา

11
Nov

แฟรนไชส์ คือ อะไร

ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ วิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจ โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี ส่วนทางบริษัทให้สิทธิเครื่องหมายการค้า ซึ่งถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิถือว่าไม่ถูกต้อง ต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะถ้าไม่มีเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญหรือ Know How อาจจะเป็นวิธีการในการทำธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้แฟรนไชส์ซีในรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะให้รูปแบบวิธีดำเนินธุรกิจในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

11
Nov

บทเริ่มต้น “ธุรกิจแฟรนไชส์”

ในการทำธุรกิจใดๆก็ตามนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการหนีไม่พ้นเลย นั่นคือ การเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุน เรื่องการตลาด เรื่องระบบพัฒนาบุคลากร แต่เมื่อจับระบบของธุรกิจเข้ามาใส่ในกระบวนการของการเป็นธุรกิจในรูปแบบ “แฟรนไชส์” นั้น การทำธุรกิจก็จะปลอดภัยขึ้น เสมือนว่ามีเพื่อนร่วมทาง (ทางธุรกิจ) ร่วมคิดไปกับเราด้วย

11
Nov

ดร.พีระพงษ์ให้สัมภาษณ์

ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ CFE ให้สัมภาษณ์กับ นิตยสารอุตสาหกรรมสาร ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 5 สิงคม 2558 ที่ผ่านมาเรื่องการทำธุรกิจที่ปรึกษา โดยอาหารให้ข้อมูลเกี่ยวการ การเกิดขึ้นของบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย และหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัท บิสสิเนส โค้ช แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

11
Nov

ข่าวงานสัมมนา FBD

ภาพสัมมนา การพัฒนาธุรกิจให้เป็นเฟรนไชส์ (Franchise Business Development) ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท Business Coach and Consulting จำกัด โดยมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น บจก. พันธทวี คอร์ปอเรชั่น, บจก. ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จากจังหวัดขอนแก่น

11
Nov

ปิดงานต้นกล้าภาคตะวันออก

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จ กับโครงการ ต้นกล้า ทู โกล 2558 ภาคตะวันออก จันทบุรี ที่จัดงานของโครงการะยะที่ 4 พร้อมพิธีปิดโครงการ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยในงานนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการขายและยังได้พบกับ Buyer จากทั้งในและต่างประเทศ

11
Nov

ปิดงานต้นกล้าภาคเหนือ

สำเร็จโครงการกันอย่างต่อเนื่อง กับ ต้นกล้า ทู โกล 2558 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดงานครั้งสุดท้ายขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Page 10 of 11