สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

Archives -

11
Nov

การสร้างความคิดธุรกิจ

ความคิดธุรกิจเป็นแนวทางการกำหนดความเป็นไปของการดำเนินการที่ควรจะต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเสียก่อน เช่นความคิดของร้านสะดวกซื้อแบบ Seven-Eleven ที่เริ่มต้นด้วยแนวคิดง่ายๆที่ร้านจำหน่ายน้ำเข็งเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของร้านชื่อ คุณลุงจอห์น เห็นว่าในวันหยุดไปโบสถ์ ร้านค้าปิดร้านเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆไม่มีอะไรรับประทานหรือหายากต้องมีการเตรียมการยุ่งยาก

11
Nov

การเตรียมพร้อมก่อนการจัดแสดงสินค้า

ตามธรรมดาแล้ว การนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้านั้นดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายตามความคิดของนักขาย ก็แค่นำ สินค้ามาโชว์ แล้วก็บอกราคา ถ้าลูกค้ารับได้และยอมซื้อ การขายก็ปิดลงโดยง่าย แต่ถ้ามีการต่อรองราคาบ้าง ก็อาจจะมีการลดราคา หรือแถมโปรโมชั่นให้บ้าง การชายก็จะปิดลงได้อีกเหมือนกัน แต่ต้องยอมรับว่า ยังไง ๆ ก็ต้องมีการต่อรองกันบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมหวัง

11
Nov

โชว์ห่วย หรือ โชว์ห้อย

วันนี้ต้องขออนุญาต อู้กำเมืองกันหน่อยให้หายคิดถึง ห่างเหินไปนานขาดลงบทความ มาเป็นปี เนื่องจากต้องไปรับผิดชอบกับโครงการร้านค้าที่เรามักเรียกว่า โชวห่วย ที่ฟังดูแล้วแสลงใจคนค้าปลีกแบบผม จริงๆแล้วโชวห่วย เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่า สินค้าหลากหลาย ไม่ได้หมายถึง การแสดงความห่วยอย่างที่เข้าใจกันสักกะหน่อย

11
Nov

นิทานค้าปลีก

เถ้าแก่ใหญ่ที่ตากตรำทำงานมา ตั้งแต่เริ่มธุรกิจยังไม่แตกพาน เอ้ย ….ยังไม่เติบโต ด้วยความอุตสาหะเป็นที่ตั้ง ธุรกิจค้าปลีกของตนก็เติบใหญ่ในระดับจังหวัด อำเภอไหนๆก็ต้องมาหาข้าวของจากร้านของเฮียแก แต่ก็อนิจจังไม่เที่ยง วันหนึ่งก็มาถึง

11
Nov

การวิเคราะห์ลูกค้า: ทักษะมาตรฐานของธุรกิจค้าปลีก

ช่วงนี้ข่าวคราวค้าปลีกดูอึมครึมอยู่นะครับ การค้าตอนนี้คงต้องหาทางช่วยตัวเอง ปรับตัวให้ได้มากที่สุด สร้างความแตกต่างหาความเป็นตัวของตัวเอง และที่สำคัญต้องสร้างให้ทีมงานเข้าใจและสามารถสร้างทักษะที่ถูกต้องของตนเองให้ดีที่สุด ทักษะต่อไปนี้ที่จัดเป็นทักษะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก นั่นคือ การส่งเสริมและการขายสินค้าในหน้าร้าน สามารถวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของการทำงานในจุดบริการหน้าร้าน

11
Nov

ภารกิจที่ผู้ประกอบการควรทำให้ชัดเจน

ในการวางแผนการเดินทาง จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรจะรู้ถึงจุดหมาย เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจ SMEs รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กก็คือ การบริหารกระแสเงินสดเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการเดินทางนั่นเอง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ชัดแจ้ง เพื่อเป็นเครื่องมือเบื้องต้นของการประกอบการ

11
Nov

บทบาท SMEs กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ถ้าจะว่าไปแล้ววันนี้ภาพรวมของธุรกิจของคนไทยก็ถือได้ว่ามีความเข็งแรงมากขึ้น ยิ่งถ้ามองย้อนเวลาภายหลังภาวะค่าเงินบาทผันผวนได้ผ่านไป พร้อมกับการพิสูจน์ความเข้มแข็งของนักธุรกิจรวมถึงวิธีการคิดที่ปรับตัวพร้อมการยืดหยุ่นกับสภาวะนั้นถือว่า ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งสามารถปรับตัวและหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างดี นอกจากนั้นเมื่อสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจพื้นฐานได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทำให้สภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมถือว่าค่อนข้างพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนวิกฤตการณ์ การได้รับบทเรียนที่ดีทำให้ระบบเศรษฐกิจของเรายืดหยุ่นพอสมควร

11
Nov

อนาคตของเอสเอ็มอีของไทย

เอสเอ็มอี เป็นคำพูดที่ใช้กันมากในยุคสมัยของสังคมโลกที่ได้ผ่านวิกฤติของระบบเศรษฐกิจที่เคยเน้นแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ ทำให้สังคมขาดความสมดุลเมื่อธุรกิจรายเล็กรายกลางอยู่ได้ยากหรือไม่เข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจอ่อนไหวไปกับเงื่อนไขทางการค้า การเมืองมากไป ทำให้วงจรการค้าอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ การหันกลับมามองระบบธุรกิจที่มีทั้งรายใหญ่รายย่อยอยู่ร่วมกันได้นั้นทำให้สังคมธุรกิจเข้มแข็งกว่า

11
Nov

นิยามแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ นั้นโดยทั่วไปจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการคือ ประการแรกต้องมีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ โดยที่ระบบธุรกิจจะมีการทำงานที่เป็นกลุ่ม มาตรฐานเดียวกัน วิธีการบริการ หรือสินค้าจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่เฉพาะที่คิดค้นขึ้น ประการต่อมาคือ ธุรกิจจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสอนงานและช่วยเหลือในการดำเนินงาน การใช้เครื่องหมายการค้าและวิธีนำเสนอสินค้าต่างเป็นแบบเดียวกัน ประการสุดท้าย การที่ธุรกิจทั้งระบบจะดำเนินไปได้ด้วยดี ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลพัฒนา

11
Nov

แฟรนไชส์ คือ อะไร

ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ วิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจ โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี ส่วนทางบริษัทให้สิทธิเครื่องหมายการค้า ซึ่งถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิถือว่าไม่ถูกต้อง ต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะถ้าไม่มีเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญหรือ Know How อาจจะเป็นวิธีการในการทำธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้แฟรนไชส์ซีในรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะให้รูปแบบวิธีดำเนินธุรกิจในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

Page 8 of 9