สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

ให้สัมภาษณ์นิตยสาร

ให้สัมภาษณ์นิตยสาร
24
Nov

ดร.พีระพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ CFE ให้สัมภาษณ์กับ นิตยสารอุตสาหกรรมสาร ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 5 สิงคม 2558 ที่ผ่านมาเรื่องการทำธุรกิจที่ปรึกษา โดยอาหารให้ข้อมูลเกี่ยวการ การเกิดขึ้นของบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย และหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัท บิสสิเนส โค้ช แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด  พร้อมเปรยวลีเด็ดที่ว่า “หากเปรียบครูเสมือนเรือจ้าง งานที่ปรึกษาเสมือนเรือรบ” ติดตามข้อมูลเต็มได้ ที่ อุตสาหกรรมสาร ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *