สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล  “ต้นกล้า โกอินเตอร์” ประจำปี 2560

      สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดความคิดเชิงสร้างสรรค์  สู่เวทีการค้าระดับสากล ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า โกอินเตอร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดโครงการ :   ดาวน์โหลดเอกสาร 

ใบสมัครโครงการ : ดาวน์โหลดเอกสาร