สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

หลักสูตรการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

12
Nov

mini

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร หรือผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อพัฒนาความรู้ทุกด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน ทั้งในธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการ เช่น มาตราฐานการบริการ การคำนวณสินค้าคงเหลือ การบริหารต้นทุนแรงงานการบริหารยอดขายการบริหารบุคคล และการบริหารงบกำไรขาดทุน

Download

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *