สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

หลักสูตรการบริหารธุรกิจค้าปลีก

12
Nov

mini

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกนับวันยิ่งมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งเป็นการวางแผนการรองรับยุทธศาสตร์การขยายตัวธุรกิจในเวทีการค้าระดับนานาชาติ ในพื้นที่ปลอดภาษี เช่น โครงการ FTA ที่จะต้องมีการขยายตัวธุรกิจในรูปแบบของการเป็นร้านค้าเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องใช้วิธีการบริหารธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกของไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

Download

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *