สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

หลักสูตรการตรวจเยี่ยมสาขาแบบมืออาชีพ

12
Nov

mini

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการเขต Area Manager  ของธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจบริการ หรือธุรกิจค้าปลีก  เพื่อพัฒนาความรู้และกระบวนการทำงานในการตรวจเยี่ยมสาขา ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และช่วยให้แต่ละสาขามียอดขายที่เพิ่มขึ้นพัฒนาทีมงานที่เข้มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพทางธุรกิจ

Download

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *