สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

ร่วมแสดงความยินดี N&B ลงนามขยายสาขาแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ

ร่วมแสดงความยินดี N&B   ลงนามขยายสาขาแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ
31
Mar

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559  ดร.พีระพงษ์   กิตติเวชโภคาวัฒน์  CFE   มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี  พิธีลงนามสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์  ระหว่าง  บริษัท เอ็นแอนด์บี พิซซ่าเครป จำกัด  แฟรนไชส์ N&B  และกลุ่มเครือธุรกิจตั้งเจริญ  TCR Group   (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)    ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  โดยมีคุณรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ร่วมเป็นสักขีพยาน

4
5
6

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *