สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

ดร.พีระพงษ์เข้าร่วมงานเสวนา “มาตรฐานแฟรนไชส์ไทย”

ดร.พีระพงษ์เข้าร่วมงานเสวนา  “มาตรฐานแฟรนไชส์ไทย”
31
Mar

1
2
3

ดร. พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์  เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาให้ความรู้  หัวข้อ  “มาตรฐานแฟรนไชส์ไทย”     ในวันที่ 17 มีนาคม 2559            จัดโดย คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *