สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

ข่าว Exculsive Dinner

ข่าว Exculsive Dinner
25
Nov

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

ในการรวมกลุ่มครั้งนี้ ถือว่าเป็น การรวมพลครั้งสำคัญของเหล่า Franchisor ที่ประสบความสำเร็จไว้มากที่สุด  เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ กับโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2558 โดยร่วมกันหารือ หาแนวทางของรูปแบบการจัดงาน เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเครือข่าย โดยให้รุ่นพี่แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ ได้แชร์ความรู้และประสบการณ์ ให้กับธุรกิจแฟรนไชส์อื่น ๆ พร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อช่วยผลักดันให้แฟรนไชส์ไทย เติบโตนั่นเอง โดยงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *